rettferdig ladepris

Skal gi mer rettferdig ladepris, hevder operatøren Greenstation.