Personvernerklæring

Vi tar ditt personvern på alvor

Vi samler din informasjon for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen, og oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

Sentrale begreper:

 • Kontaktinformasjon til Greenstation
 • Greenstation er behandlingsansvarlig
 • Hva slags informasjon er det vi samler inn?
 • Samtykke etter paragraf 6f og mulighet til å trekke samtykke
 • Informasjon fra andre kilder
 • Formålet med behandlingen av personopplysningene?
 • Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt.
 • Hvor lenge lagres opplysningene?
 • Hvem kan informasjonen deles med?
 • Informasjonsdeling med tredjepart
 • Hvor oppbevares opplysningene?
 • Dine rettigheter i forhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting
 • Andre formål
 • Informasjonskapsler
 • E-post og telefon
 • Nyhetsbrev
 • Nettstatistikk

Greenstation er behandlingsansvarlig

Greenstation er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Greenstation AS
Fantoftvegen 38, 5072 Bergen
Organisasjonsnummer: 919 352 795
E-postadresse: post@greenstation.no
Telefon: +47 941 63 877

Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, epost, telefonnummer og IP-adresse. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

Greenstation er behandlingsansvarlig

Vi er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjeneste eller produkt eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Opplysninger om hvilke type bistand og eller tjenester du ønsker.
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer
 • Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, din atferd på siden, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.

Paragraf 6 f som alternativ til valgt samtykke via nettside. Samtykke kan trekkes

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke ut fra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger.

Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

Formålet med behandlingen av personopplysningene?

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Vi ønsker å gi deg den beste brukeropplevelsen på våre nettsider og gjennom informasjon og kommunikasjon. Det er kun mulig ved å benytte din informasjon. Denne informasjonen kan brukes til:
 • Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post, SMS eller telefonkontakt.

Kundebehandling og informasjon om våre tjenester

For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og brukeropplevelsen slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere tjenester og annet innhold som interesserer deg.

Vi er om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler.
 • Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger.
 • Opprette og opprettholde en salgsdialog.
 • Sende informasjon som kan være av interesse for deg.
 • Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta.
 • Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt.

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

 • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
 • Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre tjenester
 • Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon
 • Abonnering på nyhetsbrev via E-post du selv har valgt å motta.

Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte.

Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen. Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med Greenstation eller representanter for oss de siste 2 årene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema. Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.

Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.

Informasjonsdeling med tredjepart

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer

Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.

Hvor oppbevares opplysningene?

Opplysningene dine oppbevares av Greenstation sitt kundesystem. Databehandlere som er våre underleverandører behandler dine opplysninger på våre vegne av Greenstation.. Underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss. Vi tar særlige forholdsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med disse vilkårene og norsk personvernlovgivning.

Dine rettigheter i forhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik informasjon må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det

Andre formål

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre du har blitt informert og har gitt ditt samtykke til behandlingen. Du skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre nettsider slik at du eksempelvis slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.

E-post og telefon

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet. Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter.

Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev på e-post cirka 1-2 ganger i måneden. Nyhetsbrevet inneholder veiledning, nyhetssaker og informasjon.

Når du registrerer e-postadressen din samtykker du til at vi sender deg nyhetsbrev og at vi bruker e-postadressen din til å gjøre dette. Vi vil ikke bruke e-postadressen din til noe annet enn å sende deg nyhetsbrev og eventuelt brukerundersøkelser for å få tilbakemelding om hva dere lesere har behov for og hva dere synes er interessant. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. Eposten du registrerer lagres i en egen database som driftes av mailchimp og deles ikke med andre.

Nettstatistikk

Greenstation samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på greenstation.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Dette for å optimalisere siden for våre brukere.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx.

I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Enkelte opplysninger om de avidentifiserte IP-adressene blir behandlet på individ-nivå, men alle disse opplysningene blir automatisk slettet etter 14 måneder. Vi bruker analyseverktøyene Google Analytics.