En brukervennlig og forutsigbar ladeopplevelse

Om Greenstation

Hos Greenstation kan alle hurtiglade med enkel kortbetaling. Med fokus på brukervennlighet tilbyr Greenstation en sømløs ladeopplevelse uavhengig av din erfaring som elbilist.

Visjonen er å skape et konsept som kan gjøre brukeropplevelsen vesentlig bedre enn i dag og at Greenstation kan etableres over hele verden.

Greenstation skal være et knutepunkt langs veistrekninger, og fungere som en grønn møteplass for eksisterende og fremtidige mobilitetsløsninger.

Greenstation sin målsetning er å lansere 10 nye stasjoner i Norge innen 2022.

Forvalter du en eiendom og vil vite mer om hvordan du kan bli en vert for en bærekraftig Greenstation stasjon? Ta kontakt med oss her >>

Greenstation ladestasjon illustrasjon